(Νέο : προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 - Υποβολή Αιτήσεων μέχρι 20/7/2015 (Μετάβαση στην σελιδα των ανακοινώσεων)

Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμη των Αποφάσεων με Πληροφοριακά Συστήματα"  από το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ στην επιστήμη και στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των αποφάσεων. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές:

  • Στην Θεωρία των Αποφάσεων και των εφαρμογών της στη Διοίκηση, στην Οικονομία, στην Παραγωγή και στην Εκπαίδευση.
  • Στη σύγχρονη καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.
  • Στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και στην Επιχειρησιακή Έρευνα και των εφαρμογών τους.

 

 

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ οι οποίοι:

  • Επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στους τομείς των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Επιχειρησιακής Πληροφορικής, της Θεωρίας Αποφάσεων και των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.
  • Είναι στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων που απασχολούνται σε όλο το φάσμα (Μάρκετινγκ, Παραγωγή, Χρηματο-Οικονομική Διαχείριση, Διοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, κ.ά.) και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.
  • Είναι στελέχη επιχειρήσεων ή δημοσίων φορέων που το αντικείμενό τους σχετίζεται με την υποστήριξη ή τη λήψη αποφάσεων.
  • Είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση, την παραγωγή και τη διοίκηση έργων.
  • Είναι στελέχη Πληροφορικής που επιθυμούν να εξειδικευθούν στην Επιστήμη των Αποφάσεων και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και Τεχνολογικών Εφαρμογών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα και πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, των τμημάτων Οικονομικών Σπουδών, Πληροφορικής, Μάρκετινγκ και Διοικητικής Επιστήμης γενικότερα των Πανεπιστημίων, των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων ή των Πολυτεχνείων, των Παιδαγωγικών Τμημάτων όπως επίσης και πτυχιούχοι του Πάντειου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/Ε5 ΦΕΚ 764/3-4-2013)

 

 

 

 

You are here: Home