ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 2 ακαδημαϊκά έτη κατανεμημένη σε 4 εξάμηνα σπουδών. Σtα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική ερευνητική εργασία. Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων. Η παράδοση της Διπλωματικής εργασίας από τους φοιτητές μπορεί να γίνεται από το τέλος του 4ου εξαμήνου και μέχρι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των τριών πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους. (Καταβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (Analysis and Design of Information Systems)

Α

Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)

Α

Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting)

Α

Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods)

Α

Διαχείριση Αλλαγής (Change Management)

Β

Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή (Market Research and Consumer Behavior)

Β

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)

Β

Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη (Operational Research/Management Science)

Β

Επιχειρηματική Ευφυϊα (Business Intelligence)

Γ

Ανάλυση Αποφάσεων (Decision Analysis)

Γ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Design and Development of e-business Applications)

Γ

Διοίκηση Παραγωγής και Ποιοτικός Έλεγχος(Production Management )

Γ

 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από έγκριτους επιστήμονες (σε συναφή θέματα προς το αντικείμενο του προγράμματος). Προβλέπονται τουλάχιστον τρεις (3) διαλέξεις κάθε εξάμηνο.

Σημείωση : Ή διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μη εργάσιμες ώρες (απογεύματα και Σάββατο) ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Πρόγραμμα Σπουδών για το Α' τμήμα εισαγωγής στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Μαθήματα:

 

ΑΕξάμηνο Σπουδών

 

 • Συστημικές Προσεγγίσεις στη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων (Systemic Approaches for Strategic Decision Making) (7 μονάδες ECTS)
 • Θέματα Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems: Analysis and Design) (8 μονάδες ECTS)
 • Σχεδιασμός Αλγορίθμων και Επιχειρησιακή Έρευνα (Algorithms and Operational Research) (7 μονάδες ECTS)
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Η/Υ (Object Oriented Programming) (8 μονάδες ECTS)

 

Β’ Εξάμηνο Σπουδών

 

 • Διαχείριση Παραγωγής και Διοίκηση Έργων (Production and Project Management) (7 μονάδες ECTS)
 • Ανάλυση Πολυδιάστατων (Πολυμεταβλητών) Δεδομένων και Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων (Multivariate Data Analysis and Data Mining Systems) (8 μονάδες ECTS)
 • Βάσεις Δεδομένων και Αποθήκες Δεδομένων (Data Bases and Data Warehouses) (7 μονάδες ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Management Information Systems and Decision Support Systems) (8 μονάδες ECTS)

 

Γ’ Εξάμηνο Σπουδών

 

 • Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων (Multicriteria Decision Analysis) (8 μονάδες ECTS)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Design and Development of Web Applications) (8 μονάδες ECTS)

 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

 

 • Δημοσκοπήσεις και Έρευνες Αγοράς (Gallops and Market Research) (7 μονάδες ECTS)
 • Χρηματο-Οικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων (Financial Analysis and Risk Management) (7 μονάδες ECTS)
 • Θεωρία Παιγνίων (Game Theory) (7 μονάδες ECTS)
 • Πιθανότητες – Στοχαστικές Διεργασίες και Μαθηματική Προσομοίωση (Probabilities- Stochastic Models and Mathematical Simulation) (7 μονάδες ECTS)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Εμπειρογνωμόνων (Artificial Intelligence and Expert Systems) (7 μονάδες ECTS).

 

 

You are here: Home Πρόγραμμα Σπουδών